FIELD BOOK AGRO APPLICATION - FBAA


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

INFORMAȚII GENERALE:

”FIELD BOOK AGRO APPLICATION - FBAA”

BIT SOFTWARE S.R.L., cu sediul în Mun. Brașov, Str. Rozelor, nr. 1, jud. Brașov, cod poștal 500381

Cod SMIS: 115 887

Numar online al proiectului : 189

Cofinanțat prin:
Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operational Competitivitate 2014-2020
Axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Acţiunea 2.2.1: Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Contract de finanțare: 81/08.08.2017
Încheiat cu: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Durata proiectului: 24 luni
Data începerii proiectului: 08 august 2017
Data finalizării proiectului: 07 august 2019
Valoarea totală a proiectului: 2 532 680,12 lei
Asistenţa financiară nerambursabilă: 1.353.672,99 lei  (FEDR 1.150.622,04 lei si bugetul national 203.050,95 lei)
Cofinanţare asigurată de beneficiar: 1.100.722,32 lei
Locul implementării:
Locul implementării: Mun. Brașov, Str. Rozelor. nr. 1, jud. Brașov, cod poștal 500381

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Dezvoltarea unui produs software dedicat proceselor de producţie în business-ul agricol, numit Field Book Agro Application (FBAA), concretizat în fundamentarea şi dezvoltarea unei platforme informatice care asigură eficientizarea managementului producţiei agricole şi optimizarea proceselor decizionale de la nivelul unei organizaţii agricole prin crearea de instrumente analitice specializate pentru a realiza analize descriptive (retroactive), de diagnoză (în timp real), predictive şi prescriptive, utilizând baze de cunoştinţe expert şi date colectate din reţele de obiecte inteligente guvernate de protocoale ale Internetului Lucrurilor (en. Internet of Things). Platforma integrează module specializate de planificare a producţiei, de gestiune a resurselor, de raportare, analiză, monitorizare, predicţie, decizie şi control.

REZULTATELE AȘTEPTATE:

O platformă informatică FBAA funcţională.

Acest proiect este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (2014-2020).

Competitivi împreună!